Keď sa túžba stáva realitou 

+421 903 465 835

info-ZVNC-desire.sk

Tím
Tím
Homestaging
Homestaging

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

  1. Konzultácia

Vstupná konzultácia                                       ZDARMA v rozsahu 1 hod.

Každá ďalšia hodina                                       50 €

Vypracovanie cenového posudku                 100 € v rozsahu 1 katastrálneho územia (max. 5                                                                                                            nehnuteľností)* 

Vypracovanie cenového ohodnotenia za účelom dedičského konania, vysporiadania BSM, vyporiadania podielového spoluvlastníctva alebo iba ohodnotenie nehnuteľnosti pred predajom. 

Audit nehnuteľnosti                                       100 € v rozsahu 1 katastrálneho územia (max. 5                                                                                                            nehnuteľností)*

Vypracovanie správy, ktorá zahŕňa zoznam nehnuteľnosti (LV), zakreslenie umiestnenia (geomapka), popis stavu nehnuteľnosti pre konkrétneho vlastníka. 

 

* individuálna dohoda ceny nad uvedené množstvo a v prípade špecifických nehnuteľností 

 

  1. Provízia za sprostredkovane exkluzívneho predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

6 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 EUR)

od 50.000 do 999.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 1.000.000 EUR

3 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

 

  1. Provízia za sprostredkovane neexkluzívneho predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 EUR)

od 50.000 do 999.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 1.000.000 EUR

2 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

 

  1. Asistencia kupujúceho

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 500 EUR)

nad 50.000 do 199.999 EUR

2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

nad 199.999 EUR do 499.999 EUR

2 %  z kúpnej ceny

 

  1. Provízia za sprostredkovanie Právneho servisu a Katastrálne úkony

Uvedená cena je platná, ak sprostredkovateľ nevykonáva nábor a ponuku nehnuteľnosti, ale iba poskytuje služby Prípravy právnej zmluvy a Podporu pri katastrálnom vybavovaní (predávajúci a kupujúci oslovia RK). V cene nie sú zahrnuté správne poplatky za vklad ani osvedčenie podpisov.

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 49.999 EUR

2 %  z kúpnej ceny (minimálne 700 EUR)

nad 50.000

2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.000 EUR)

 

  1. Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Spôsoby účtovania provízie:

  • Účtuje sa 1 mesačné nájomné, ktoré hradí predávajúci. Minimálne však 150 EUR.
  • Účtuje sa 1 mesačné nájomné po dohode v pomere 50:50 Prenajímateľ : Nájomca. Táto skutočnosť však musí byť uvedená v inzercii, aby potencionálny záujemca bol vopred oboznámený.
  • Asistencia nájomcu: Účtuje sa 1 mesačné nájomné. Minimálne však 150 EUR.

 

  1. Individuálne služby a úkony

Cenník za individuálne služby zasielame klientom na požiadanie. Uvedený cenník pokrýva  náhradu nákladov spojených s uskutočnením konkrétneho úkonu. Cenník slúži zároveň na stanovenie nákladov pri storne zazmluvnených služieb. 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2