Keď sa túžba stáva realitou 

+421 905 881 936

info-ZVNC-desire.sk

Tím
Tím
INFO
INFO
Homestaging
Homestaging
ZATVORENE
ZATVORENE

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

  1. Konzultácia

Vstupná konzultácia                                       ZDARMA v rozsahu 1 hod.

Každá ďalšia hodina                                       50 €

Vypracovanie cenového posudku                 100 €

Audit nehnuteľnosti                                       100 €

 

  1. Provízia za sprostredkovane exkluzívneho predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

6 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 EUR)

od 50.000 do 999.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 1.000.000 EUR

3 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

 

  1. Provízia za sprostredkovane neexkluzívneho predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 EUR)

od 50.000 do 999.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 1.000.000 EUR

2 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

 

  1. Asistencia kupujúceho

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 10.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

do 49.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 500 EUR)

nad 50.000 do 199.999 EUR

2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

nad 199.999 EUR do 499.999 EUR

2 %  z kúpnej ceny

 

  1. Provízia za sprostredkovanie Právneho servisu a Katastrálne úkony

Uvedená cena je platná, ak sprostredkovateľ nevykonáva nábor a ponuku nehnuteľnosti, ale iba poskytuje služby Prípravy právnej zmluvy a Podporu pri katastrálnom vybavovaní (predávajúci a kupujúci oslovia RK). V cene nie sú zahrnuté správne poplatky za vklad ani osvedčenie podpisov.

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE

do 49.999 EUR

2 %  z kúpnej ceny (minimálne 700 EUR)

nad 50.000

2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.000 EUR)

 

  1. Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Spôsoby účtovania provízie:

  • Účtuje sa 1 mesačné nájomné, ktoré hradí predávajúci. Minimálne však 150 EUR.
  • Účtuje sa 1 mesačné nájomné po dohode v pomere 50:50 Prenajímateľ : Nájomca. Táto skutočnosť však musí byť uvedená v inzercii, aby potencionálny záujemca bol vopred oboznámený.
  • Asistencia nájomcu: Účtuje sa 1 mesačné nájomné. Minimálne však 150 EUR.

 

  1. Individuálne služby a úkony

Individuálne služby budú nacenené podľa potrieb a požiadaviek klienta.  

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2